Turistička organizacija

turizam

Vrnjačka Banja je najposećenija banja Srbije, zahvaljujući kvalitetnim sadržajima koje poseduje i zahvaljujući na stalnom radu da se sadržaji umnožavaju i postojeći nadgrađuju, obogaćuje svoju dosadašnju već veoma dobru ponudu koja stalno biva sve bolja i raznovrsnija, zasluge za stalni rast turističke ponude banje treba pripisati Turističkoj organizaciji Vrnjačke Banje.

Turistička organizacija Vrnjačke Banje obavlja poslove koji su od opšteg interesa, radi se o izradi programa razvoja turizma i odgovarajućih planskih akata koji deluju u skladu sa propisima o planiranju i uredjenju prostora za turistička mesta na teritoriji opštine Vrnjačke Banje. Turistička organizacija radi na unapredjenju opštih poslova za prihvat, podsticanje i izgradnja sadržaja od javnog karaktera koji od velikog značaja za turizam banje i privlačenje turista u nju, ova turistička organiyacija se usmerava na aktivnosti koje su uvezi sa turističkom ponudom Vrnjačke Banje i nastoji da obogati kvalitet turističkih sadržaja banje.

Turistička organizacija Vrnjačke Banje radi na tome da Vrnjačka Banja dostigne vrhunac posećenosti, njihov posao je i prezentacija i promocija banje, naravno sve sa ciljem privlačenja što većeg broja gostiju. Turistička organizacija Vrnjačke Banje radi na obogaćivanju sadržaja banje pa tako ona stoji ispred sledećih manifestacija koje u Vrnjačku Banju dovode turiste i privlače medijsku pažnju a to su: Vrnjački Karneval , Igre na vodi, Beer Fest , Kulturne svečanosti, Festival filmskog scenarija, Elegantove svečanosti, Festival knjigee, Festivala ljubavi, kao i mnoge druge manifestacije koje se tokom cele godine održavaju u Vrnjačkoj Banji. Interesantni i raznovrsni sadržaji su upravo ono što dovodi turisite u banju, naravno pored prirodnih pogodnosti i blagoti koje Vrnjačka Banja već poseduje i koje su njen glavni adut godinama u nazad. Ono što je važno jested a gosti Vrnjačke Banje mogu uvek organizovano posetiti obližnje manastire Studenicu, Žiču, Gradac, Sopoćane, Đurđeve Stupove, kao i ostatke tvrđava Ras, Maglič, Brvenik i Koznik.

rezervacije

Turistička organizacija Vrnjačke Banje neguje raznolikost, trudi se da istakne potencijale banje i na taj način nastoji da banju razvije u jedno od najpoželjnijih odredišta za posetiti u Srbiji. Pod ponudiom ekstremnih sportova u organizaciji Turističke organizacije Vrnjačke Banje se nude rafting ture Ibrom u dužini od 15 km, paraglajding letenje sa profesionalnim pilotom na lokacijama Stolova, Goča, Kopaonik, alpinizam u dužini od 100 m sa visinskom razlikom od 40 metara, Abseil i razni mostovi, kanjoning savlađivanje prirodnih prepreka poput vodopada, kaskada i prolazak kroz kanjone, Off Road ture sa terenskim vozilima na Goču, Goliji, Željinu, Stolovima, vožnja Mount Bike sa prevozom do planinskih terena, streličarstvo, pešačke ture sa vodičem. Tursitička organizacija Vrnjačke Banje nastoji da se istaknu njene velike mogućnosti za sportski turizam.

Turistička organizacija Vrnjačke Banje stalno radi na “agresivnim“ i zvučnim kampanjama sa ciljem da promoviše Vrjačku Banju, kako bi se što veći broj potencijalnih turista zainteresovao za kvalitetne sadržaje koja ona nudi. Živimo u vremenu kada je marketing neophodan za opštu uspešnost poslovanja, danas je važno prezentovati i promovistati kvalitete koje jedno mesto kakvo je Vrnjačka Banja poseduje. Kako Vrnjačka Banja ima raznovrsne sadržaje koji su prilagođeni potrebama različitih generacija poželjno je istaći to kako bi potencijalni turisti bili upućeni i svesni prednosti same banje, a Tursitička organizacija Vrnjačke Banje nastoji da ih inforiše i pruži im uvid u sve ono što ovo mesto može da im ponudi.

Poznato je da je Vrnjačka Banja naše najveće banjsko lecilište i vrlo privlačan turistički centar za odmor i rekreaciju. Glavna privredna grana u Vrnjačkoj Banji je upravo turizam, te je logično da se stalno radi privlačenju turista u banju, Turistička organizacija Vrnjačke Banje uspešno godinama informiše i svojim zalaganjem privlači turiste u ovu prelepu banju koja nudi brojne mogućnosti.

Zbog želje da gostima boravak u kraljici srpskog turizma ostane u lepoj uspomeni, Turistička organizacija