Škole

skole

Obrazovanje je od velikog značaja za svagog čoveka, ono uključuje učenje određenih veština ili znanja. Reč škola je grčka riječ, a znači dokolica, rekreacija. Ranije je školovanje bilo dostupno samo malom broju ljudi, dok je danas situaija drugačija, danas se shvata znaj školsta za život jednog mledog bića. T je s toga osnovno obrazovanje obavezno u našoj zemlji. U opšini Vrnjačka Banja nalazi se 12 osnovnih i 2srednje škole. U Vrnjačkoj Banji prema stepenu obrazovanja najviše je stanovnika koji su završili srednju školu 43%, zatim onih sa osnovnom školom 23%, a najmanje ima onih sa višom I visokom stručnom spremom 10%, na teritoriji opštine Vrnjačke Banje ima i nepismenih stanovnika.

Obrazovni sistem Vrnjačke Banje je takav da zadovoljava potrebe opštine koja poseduje institucije koje se o mladima brinu od početka vaspitno – obrazovnog perioda pa do njihovog odraslog doba. U samoj banji nalazi se jedan dečiji vrtić, zatim četiri osnovne škole i to sledeće: “Popinski borci” sa posebno izdvojenim osmorazrednim odeljenjem koje je smešteno u naselju Piskavac, i sa izdvojenim četvororazrednim odeljenjima u naseljima Lipovi i Stanišincima, “Mladost” u Vrnjcima, i sa izdvojenim četvororazrednim odeljenjem u naselju Štulac, “Branko Radičević” u Vranešima, koja ima izdvojena osmorazredna odeljenja u naseljima Podunavci i Srednji Gračac, ali i izdvojena četvororazredna odeljenja u naseljima Otroci i Donji Gračac i “Bane Milenković” u Novom Selu, koja ima izdvojena četvororazredna odeljenja u Risovcima.

Jedna od dve srednje škole u Vrnjačkoj Banji je Ugostiteljsko – turistička škola sa domom učenika u Vrnjačkoj Banji. Ugostiteljsko – turistička škola daje učenike koji po završetku školovanja bivaju veoma uspešni u svom poslu. Ova škola je od velikog značaja za razvoj turizma i ugostiteljstva u Srbiji, ona ima veoma dobro opremljene kabinete struke, kao i stručne nastavnike i dobru saradnju sa privredom. Učenici ove Ugostiteljsko – turističke škole uspešno nastavljaju svoje školovanje sa veoma jakom osnovom za savladavanje novog gradiva na visokim školama i fakultetima.

srednje skole

Druga srednja škola u Vrnjačkoj Banji je Gimnazija koja se nalazi na Čajkinom brdu u nekedašnjoj vili Terapija. Osnovana je 1941. godine, podigla je mnogo uspešnih generacija. Donacija USAID – ACDI/VOCA, ako i lokalna zajednica imali su uticaj tj. zahvaljujući njima proširen je i renoviran prostor u kome se sada nalaze biblioteka i kabinet računarstva i informatike. Takođe, je Gimnazija u saradnji sa lokalnom zajednicom opremila multimedijalnu učionicu za oblast hemije, biologije i fizike. Škola nastoji da stalno razvija nove programe.

Ekonomski fakultet iz Kragujevca u Vrnjačkoj Banji ima svoj zaseban odsek, u njemu se odvija visoko obrazovanje iz oblasti turizma i ugostiteljstva. To je prvi držaavni fakultet za hotelijerstvo i turizam koji daje odlične stručnjake u ovoj oblasti.

Pored pomenutih državnih obrazovnih institucija u Vrnjačkoj Banji se mogu pohađati i privatne škole iz različitih umetničkih i sportskih oblasti. U banji mališani, a i oni stariji mogu trenirati različite sportove u banjskim sportskim klubovima, učiti jezike I dr.

U Vrnjačkoj Banji postoji i škola za male balerine „Baleta felicita“, časove u školi drži baletski pedagog Ana Petrović – Tagirova. Devojčice malog uzrasta dobro sarađuju sa Anom, a časovi se održavaju svake subote i nedelje u Hali sportova Vlade Divac.

Obrazovanje je značajno za svako društvo, kroz obrazovni sistem razvijaja se i osećanje za kulturu, poštovanje principa i solidarnost. Škola je ta koja priprema dete za njegovu ulogu, ona je osnova emancipacije čovjeka, predstavlja funkcionalan instrument preko koga pojedinac ostvaruje identitet. Edkacija je proces koji se stalno odviju u životu svakog pojedinca, a najznačajnija obrazovna institucija obrazovnog – vaspitnog karaktera je svakako škola. Značaj školstva naravno uviđajuju i vrnjčani, te stalno rade na unapređenju obrazovnog sistema koji postoji u Vrnjačkoj Banji, kako bi mladi dobili što adekvatnije obrazovanje i bili vrhunski stručnjaci u oblasti za koju se odlučili da bude njihovo životno opredeljenje.