RGZ zemljišne knjige

zemljisne knjige

Zemljišne knjige se formiraju na osnovu podataka premera i katastra zemljišta, njih čine glavne knjige, zatim zbirke isprava i pomoćnih registara. Ono što je važno uraditi nakon sticanja svojine je upisivanje nepokretnosti u javnu knjigu. Sa zemljišnih knjiga se je prešlo na izradu katastra nepokretnosti, s kraja 2010. i početka 2011. godine je završeno formiranje katastra za nepokretnosti u Vrnjačkoj Banji. Sama realizacija ovog projekta je bila, a i danas jeste od velike važnosti za Republički geodetski zavod i za građane Vrnjačke Banje, kao i njene institucije i uopšte lokalnu zajednicu.

Pre početka izrade katastra nepokretnosti, zemljišne knjige su bile formirane za mali broj opština i to 23% katastarskih opština. U opštinama u kojim nisu formirane knige postoje tapijske knjige u kojima se pravo vlasništva stiče upisom u tapijsku knjigu izdavanjem same tapije, gde se prenos svojine vrše prenosom tapije. Ovakav sistem je primenjen u malom broju, podaci se najčešće koriste iz katastra zemljišta. Propisi koji se smatraju zemljišnim knjigama jesu iz peroida pre II svetskog rata. Tada upis u zemljišnim knjigama nije bio obavezan, pa su se javljali mnogi problem neusaglašenosti podataka i neregulisanosti imovinskih odnosa, to su bile imovinski teško razrešive situacije koje su se javljale baš zbog navedenih problema, te se je danas situacija značajno promenila ne bi li se takvi problemi izbegli i kako bi se funkcionisalo što urednije u najboljem mogućem redu.

Vrnjačka Banja spade u manje opštine Srbije, njena teritorija opštine se sastoji iz 13 katastarskih opština, a njihova ukupna površina iznosi 23.861 ha, sa 63.745 parcela na tom zemljištu. Sa osnivanjem katastra nepokretnosti u opštini Vrnjačka Banja je formirano 21.457 listova nepokretnosti, sa upisanih 17.082 zgrada tj. objekata, 1.357 zasebnih delova zgrada, 1170 stanova, 185 poslovnih prostora i 12.831 tereta. Dok ukupan broj popisanih domaćinstava u katastru iznosi 19.040.

Katastar nepokretnosti je javna knjiga i on pruža osnovne informacije o nepokretnostima, kao i o pravima na njima, a te informacije jesu dostupne svima. Katastar nepokretnosti mora da sadrži informacije o zemljištu tj. naziv katastarske opštine, broj, oblik, površina, katastarska klasa i katastarski prihod katastarske parcele, ali o zgradama, stanovima i poslovnim prostorijama, kao i posebnim delovima zgrada poput položaja, način korišćenja, oblika, površine, spratnosti i sobnosti i ostalim građevinskim objektima. Katastar nepokretnosti ima još za cilj da pruži dostupnost podataka o pravima na njima i nosiocima tih prava, teretima i ograničenjima.

Digitalni katastarski plan je urađen za deo katastarskih opština Vrnjačka Banja, Lipova i Ruđinci za sada, on će se i dalje raditi. A digitalna baza podataka se može pretražiti preko broja parcele u opštini i katastarske opštine, a takođe se može izvršiti pretraga preko adrese nepokretnosti to znači korišćenjem ulice i broja neokretnosti u okviru neke konkretne opštine. Na ovaj način se o nepokretnosti mogu dobiti samo osnovni podatci, poput podataka o samoj nepokretnosti, podatci o imaocima prava ime, prezime i adresa imaoca prava.

Nakon osnivanja služba katastra nepokretnosti u opštini Vrnjačka Banja maksimalno se je zalagala i koncentrisala na poslove održavanja katastra nepokretnosti, osnivanje katastra vodova, zatim na izradu i dopunu digitalnog katastarskog plana i održavanje adresnog registra. A knjiga tapija i katastar zemljišta su prestali da važe sa osnivanjem katastra za nepokretnosti koji je obuhvatio celokupnu teritoriju opštine Vrnjačka Banja. Kako je formiran katastar nepokretnosti, usledilo je konačno okončanje dugog i napornog procesa pripreme istog, a njegova važnost je velika kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou.

Postojanje katastra nepokretnosti je od velike važnosti za Vrnjačku Banju I celu Srbiju, neophodno je vršiti adekvatnu evidenciju imovine koju poseduje fizičko lice, ponajviše da ne bi došlo do problema sa kojima su se ranije suačavali građani sa teritorije Vrnjačke Banje ali cele Srbije, a danas je ovaj problem rešen sa postojanjem ovakvih invistucija.