Opština Vrnjacka Banja

optine srbije

Opština Vrnjačka Banja se nalazi u Raškom okrugu, prema podacima iz 2004. godine opština zauzima površinu od 239 kvadratnih metara. Prema podacima iz 2002. godine dobijen je podatak da na području opštine Vrnjačka Banja živi 26.492 stanovnika. Centar opštine je grad Vrnjačka Banja, opština još obuhvata 13 sela i to: Vraneši, Vrnjci, Vukušica, Goč, Gračac, Lipova, Novo Selo, Otroci, Podunavci, Rsavci,Ruđinci, Stanišinci i Štulac.

Prema podacima iz 2004. godine prirodni priraštaj je iznosio 4,3‰, dok je broj zaposlenih u opštini iznosio 8.685 ljudi. Dužina puteva prema podacima iz 2008. godine iznosi 284 km. Opština Vrnjačka Banja ima svoj grb čije izgled, sadržina I način upotrebe uređeni Odlukom o grub I stegu i Odlukom o upotrebi grba.

Od ukupnog broja stanovnika koji žive na teritoriji opštine Vrnjačke Banje 37,3% čini gradsko stanovništvo, dok 62,7% čini seosko stanovništvo, veći deo stanovništva je srpske nacionalnosti. Gustina naseljenosti iznosi 111 stanovnika po kvadratnom kilometru.

95,52% stanovništa čine Srbi, zatim slede Romi sa 0,79%, Crnogorci 0,61% i Jugosloveni 0,30%. 95% stanovništva su pravoslavci, ateista je 4,7%, rimokatolika je ukupno 69 ljudi, vernika islamske veroispovesti je 15 stanovnika, protestanata 13 i jedan pripadnik Hari Krišne.

Kada je o obrazovanju reč na području opštine se nalazi 12 osnovnih i 2 srednje škole. Najveći broj stanovnika je završio srednju školu 43%, zatim slede oni sa završenom osnovnom školom 23%, a najmanje je onih sa višom i visokom stručnom spremom 10%, na teritoriji opštine ima i nepismenih stanovnika.

Zdravstvene usluge na području opštine Vrnjačke Banje pružaju sledeće ustanove: Dom zdravlja Dr Nikola Džamić, Specijalna bolnica za interne bolisti i Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju bolesti organa za varenje i šećerne bolesti Merkur.

Kulturne ustanove u opštini Vrnjačka Banja neguju kulturu, tradiciju i duhovnost tog kraja. Kulturni centar Vrnjačka Banja u svom sastavu ima Zamak kulture i bioskop, on organizuje raznovrsne kulturne manifestacije. U zamku kulture se priređuju koncerti, izložbe slika, grafika, skulptura, arheologije i istorije. A narodna bibloiteka Dušan Radić organizuje književne večeri, susrete pisaca, promocije i slične manifestacije. Kulturno – istorijski spomenici koji se nalaze u okolini banje su pravo bogatstvo tog kraja. Hram rođenja presvete Bogorodice je podigao Hadži Jevtimije Popović 1834. godine, on je i sahranjen s južne strane hrama. Hram je posvećen rođenju presvete Bogorodice, dograđivan je dva puta 1936. i 1973. godine, za sadašnji izgled zaslužan je dr Dragomir Tadić arhitekta iz Beograda.

Opština Vrnjačka Banja je veoma posećena, sama banja je poznato turističko mesto, a osnovna turistička delatnost se zansiva na zdravstvenom turizmu. Naravno tu si dodatni sadržaji za odmor, relaksaciju i rekreaciju. Banja je poznata po izvorima lekovite mineralne vode, ona ima sedam mineralnih izvora. Četiri izvora se koristi za terapije i to: Slatina, Jezero, Snežnik i Beli izvor. Slatina poboljšava cirkulaciju i pozitivno utiče na krvnu sliku, Jezero snižava krvni pritisak i reguliše nivo šećera u krvi, Snežnik je blagotvoran za bubrege i mokraćne puteve, a Beli izvor je dobar za kožna oboljenja.

Na teritoriji opštine Vrnjačka Banja poslednjih godina je razvijen i sportski turizam, sportsko – rekreativnih sadržaja ima dota neki od nih su: atletska staza sa fudbalskim terenima Raj, Otvoreni centar Kocka, višenamenska hala Vlade Divac, otvoreni olimpijski bazen, zatvoreni bazeni, pešačke staze… Od kulturnih i manifestacionih sadržaja koji se odvijaju u opštini Vrnjačka Banja treba pomenuti: Vrnjački karneval, Festival klasične muzike, Festival filmskog scenarija, Love fest… Neke od najatrativnijih turističkih atrakcija su Most ljubavi i Japanski vrt.

Opština Vrnjačka Banja je jedna od naših najpoznatijih i najlepših opština, godinama beleži veliku posećenost. Poseduje puno kvalitetnih sadržaja zbog kojih vredi posetiti je, ljudi iz ove opštine su se dokazali kao gostoprimljivi, pa je dolazak u banju I njenu okolinu pravi ugođaj i uživanje u prijatnosti okruženja.