Vesti i aktuelnosti iz Vrnjačke Banje i Srbije

Najnovije aktuelnosti za Vrnjačku Banju i Srbiju, na sajtu vbanja.com

Udruzenje roditelja dece ometene u razvoju-URDOUR

Od 2006. godine u Vrnjačkoj Banji postoji Udruženje roditelja dece ometene u razvoju skraćeno URDOUR. Ovo udruženje je osnovano na inicijativu roditelja, cilj udruženj je se deci i odraslim licima ometenim u mentalnom razvoju i njihovim porodicama … [Read more...]

Udruženje hotelijera

U Vrnjačkoj Banji osnovano je Udruženje hotelijera Vrnjačka Banja, u udruženju se nalaze predstavnici svih manjih privatnih hotela, ali i većih sistema poput: Specijalne bolnice Merkur, HTP Fontane, Poštanskog doma, Snežnika i drugih. … [Read more...]

Udruženja i organizacije

Udruženja i organizacije u Vrnjačkoj Banji ima dosta, kako je Vrnjačka Banja mesto u kome se neguju različite vrste interesovanja logično je da se može u njoj naići na najrazličitije vrste udruženja i organizacije koje delu unutar nje. … [Read more...]

Turizam

Vrnjačka Banja je najveća, najpoznatija i najlepša banja Srbije, ona je tradicionalno veoma privlačan turistički centar za odmor i rekreaciju. Ona ima dugu lečilišnu tradiciju pa je i to jedan od razloga zbog kojih je podećena u tako velikom broju. … [Read more...]

Turistička organizacija

Vrnjačka Banja je najposećenija banja Srbije, zahvaljujući kvalitetnim sadržajima koje poseduje i zahvaljujući na stalnom radu da se sadržaji umnožavaju i postojeći nadgrađuju, … [Read more...]